Modele współczesnej szkoły pedagogika

Pedagogika według Herbarta nazywana jest nauką tradycyjną. Cechą wyznacznikową jest tradycyjność Zasad w działaniu przy jednoczesnej silnej dominacji nauczyciela-wychowawcy. Stosuje sur bezwzgl, NY système Kar i nagród. Takie postępowanie nie jest zbyt wychowawcze, uczeń właściwie nie może mieć własnego Zdania. À nauczyciel odwoływano o Wszystkim. Nie ma, Więc tu możliwości «skrzydeł rozwinięcia» przez podopiecznego, Jest sur ograniczony w działaniach. Wychowankowie czerpią motywację działania z rywalizacji je chęci przyporządkowania ich do grupy uczniów, którzy są mądrzejsi je Potrafią więcej osiągnąć. Jan Fryderyk Herbart (1776r.-1841r.) w swoich badaniach opierał się na etyce i psychologii, a jego Głównym założeniem w pracy pédagogie icznej było określenie zadania Wychowania, które powinno polegać na ukształtowaniu woli i charakteru oraz na obudzeniu w Człowieku szerokich zainteresowań (cele Wychowania powstałe na podstawie etyki) i spółdzielniach doborze środków wychowawczych (opierających się na głęboko przemyślanej wiedzy psychologicznej). Środki te i cele Można określić jako: zjawiska poznanie wstępne; Tego oparcie o fachową literaturę; znalezienie podobieństw i różnic; zebranie w Całość Informacji i wysunięcie wniosków, działania celów; postępowanie według wytyczonych celów.

Nous współczesnych czasach Pedagogika Herarta jest teorią, na której opiera się w myśleniu i działaniu wielu pedagoów. Herbart ponad à uważany jest za człowieka, qui uznał pédagogikę za naukę i nadał jej taki statut. W pédagogice tradycyjnej nauczyciel wykładał uczniom w uporządkowany na przedmioty sposób to, co Sam potrafił, realizując w Ten sposób narzucony odgórnie programme nauczania. Słuchacze byli biernymi odbiorcami. Nie wolno im było wykraczać wiedzą, ponad à, co poznali w Szkole. W dzisiejszej oświacie uczeń taktowny jest indywidualnie, à sur odwoływano o szybkości pracy, kierunku własnego Rozwoju. Nauczyciel jako doskonały obserwator, zauważa Postępy podopiecznego, Robi Wszystko, Żeby umożliwić MU rozwa właśnie w danym kierunku. Nauczający ma do wyboru całą gamę różnorodnych forme, Metod i Technik pracy z młodymi osobami. Korzystając z zajęć, na których Uczniowie pracują indywidualnie Może Zauważyć, qui uczeń Potrzebuje pomocy i w Jakim momencie jego pracy. Podopieczni słabiej radzący sobie z zadaniami realizowanymi w Szkole mogą zostać skierowani ne raceman przygotowanych dla nich Klas, gdzie poziom nauki jest zaniżony lub przekazywany w wolniejszym tempie. Nie stosuje się już pojawiających się w pedagogice tradycyjnej dessin formalnych (należą tu: jasność kojarzenia, Systemy, metody).

Zastępuje się je częściami składowymi przebiegu nauczania. Okazuje się Zatem, że konserwatywne zasady postępowania jakimi kieruje się Pedagogika Tradycyjna nie są w stanie przetrwać w dzisiejszej oświacie ze względu na ich olbrzymią przestarzałość. Podstawowym Tego motywem jest istniejący w korzystam autorytatywny sposób postępowania wykorzystywany przez nauczyciela. Dziś uczeń ma Prawo decydować o swoim istnieniu, un nauczyciel jest dla niego partnerem w zdobywaniu wiedzy. Procesy przekazywania Wiedzy Jej przyswajania są równoznaczne. Podopieczni sami dążą do rozumienia poznawanych Informacji je wkładają w à swla wysiłek Samodzielny, Bądź grupowy. Często ocena PRAC polega na wzajemnej wymianie opinii. Współpraca z nauczycielem opiera się na zadawaniu abréviations pytań o niejasne kwestie, wyrażaniu własnego Zdania. Uczniowie Muszą Zrozumieć przyswajany materiał. Oprócz minimum Informacji z każdej dziedziny podopieczni mogą rozwijać się w Dowolnie wybranym przez siebie kierunku. W Szkole uczący się poznają tylko konkrety i podstawy Informacyjne z diffĂŠrents dziedzin.